#

BASIN AÇIKLAMASI: 17 AĞUSTOS SEL FELAKETİ — CİCİ BABAMIZ’I KAYBETTİK

17 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleşen sel felaketinde hayatını kaybeden evsiz Cici Babamız Sezai Güdek’i anmak ve bu anma vesilesiyle evsiz bireylerin sorunlarına dikkat çekebilmek için aynı alanda çalıştığımız Sivil Toplum Kuruluşları’nın taşıdığı üzüntü, endişe ve kaygıları derinden paylaştığımızı dile getirerek Cici Babamız Sevgili Sezai Güdek’i bir kez daha anıyoruz.

Toplumun her kesiminin, bireyden kurumlara kadar ortak duygularda ve ortak sorunlarda buluştuğunu görebiliyoruz. Tıpkı geçtiğimiz günlerde korkunç bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Emine Bulut annemizin yasında hep birlikte buluştuğumuz gibi. Bu ortak paydanın herkes tarafından desteklenmesi ve dinç tutulması gerektiğine inanıyoruz. Ortak geleceğimizi inşa edebilmenin, yalnızca ortak acıları hep birlikte paylaşarak bir araya gelindiğinde gerçekleşeceğinin önemini de vurgulamak istiyoruz. Hepimizin birer evsiz adayı olduğumuzu unutmadan, evsizliğin; kadına şiddetten çocuk istismarına, veremden kansere, mülteciden bağımlılığa kadar birçok farklı dezavantajlılığı içinde barındıran derin bir dezavantaj sarmalı olduğuna dikkat çekiyoruz. Bu sarmalda bulunan insanların en görmezden gelinen, en yok sayılan, en horlanan bireyler olduğunun farkına varmamız ve bununla ilgili harekete geçmemiz gerekiyor.

Sadece şikâyet ederek toplum içerisinde üretilen çatışmaların, sokaktaki insanların hayatlarında bugüne kadar bir çözüm olmadığı gibi bugünden sonrada bir çözüm olmayacağının altını çizmek istiyoruz. En nihayetinde evsizlik sorununun temelinin küskünlük, dargınlık ve çatışma ile başlayan toplumdan soyutlanma olduğu bir ayrılık bilincini kavramamız gerekiyor. Bu noktada evsizlerin yaşadıkları dezavantajlara karşı ortak duygu ve ortak beklentinin, ortak bir akıl ve uzlaşı sorumluluğuna döndürülmesi gerektiğine inanıyoruz.

Çorbada Tuzun Olsun Derneği olarak, hali hazırda evsizlerin yaşadığı sorunlar ve bu sorunların bir an önce çözüme kavuşması için İstanbul’da ilçe ilçe başlattığımız sosyal inceleme çalışmaları, sağlık ve sosyal hizmetlere erişim, (topluma geri kazandırılma) rehabilitasyon ve barındırma faaliyetlerine devam ederken, ilgili bakanlıklar ve yerel yönetimler ile en kısa sürede bir araya geleceğiz. Evsiz bireylerin sorunları hakkında ürettiğimiz çözüm önerileri ve hazırlanan projeleri daha etkin kılarak hayata geçirmek için bakanlıklar ve yerel yönetimler ile iş birliği yapacağız. Sivil toplum ve kamu dayanışması sayesinde, evsizlerin; kimlik, sağlık ve barınma gibi ana sorunları başta olmak üzere toplum içerisinde yer alabilmeleri için somut adımlar atacağız. Somut çözüm ve öneriler ile ilgili yetkililerle bilgi paylaşımın ardından kamuoyuyla da süreci titizlikle paylaşacağız. Yaraları sarmak, hepimizin görevidir. Bu yaraları sarmak için mücadele eden ve devletin yükünü hafifleten STK’ların, hazırladığı projeleri ve çözüm önerilerini hayata geçirmeleri için kolaylık sağlanması gerekmektedir. Bu kapsamda, evsizler için barınma evlerinin daha kolay açılabilmesinden, sosyal hizmet ve sosyal proje ve programlar üretilmesine, kolaylıkların sağlanacağı düzenlemeler için en yakın zamanda harekete geçilmesini umut ediyoruz.

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR