#

Biyolojik Afet: COVID 19 Salgınında Evsizlerin Durumu ve Evsizlere Yönelik Stratejik Planlama

Biyolojik Afet: COVID 19 Salgınında Evsizlerin Durumu ve Evsizlere Yönelik Stratejik Planlama / Biological Disaster: The Situation of The Homeless in COVID-19 Pandemic and Strategic Planning for The Homeless

BİYOLOJİK AFET: COVID-19 SALGININDA EVSİZLERİN DURUMU VE EVSİZLERE YÖNELİK STRATEJİK PLANLAMA BIOLOGICAL DISASTER: THE SITUATION OF THE HOMELESS IN COVID-19 PANDEMIC AND STRATEGIC PLANNING FOR THE HOMELESS