#

Olağan Gelen Kurul Duyurusu 2021

Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu

ÇORBADA TUZUN OLSUN DERNEĞİ

34 – 229 – 143

                                                                                                                                                             16.07.2021

Konu:  Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu Hk.

Sayın  Sayın Üye,

 10.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmasına karar verilmiştir. Karar aşağıdaki gibidir. Bilgilerinize tebliğen rica ederiz.

Ahmet TÜRKER 
Yönetim Kurulu A.
                                                                      Dernek Başkanı
                                                                                                            

Derneğimizin olağangenel kurul toplantısının 1 Ağustos 2021 tarihinde, saat 14:00’ de Bingöl Yayladereliler Kuvatan Derneği (Kaptanpaşa mah. Sinanpaşa Yumak sk. No 1) adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması halinde 22 Ağustos 2021 günü yönetim kurulunun belirleyeceği yer, saat ve aynı gündem ile yapılmasına, genel kurula katılma hakkı olan üyelere duyurulmasına karar verilmiştir.

Gündem:

       Açılış ve Yoklama

       Divan Kurulu seçimi

       Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın Okunuşu

       Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve mali tablolarının, Denetleme Kurulu Raporu ve Disiplin Kurulu Raporunun Okunması ve müzakeresi

       Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulunun ayrı ayrı ibrası

       Öngörülen Faaliyet ve Tahmini Bütçenin Görüşülmesi

       Tüzükte görüşülecek değişiklikler

       Yönetim Kurulu,  Denetim Kurulu ile Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi

       Dilek ve Temenniler

       Kapanış

Tebliğ Alan

 

Tebliğ Eden

Ahmet TÜRKER

Başkan

 

Kadir DEVECİOĞLU

Genel Sekreter