#

Olağan Gelen Kurul Duyurusu 2024

Olağan Genel Kurul Duyurusu 2024

ÇORBADA TUZUN OLSUN DERNEĞİ

34 – 229 – 143

                                                                                                             28.03.2023

Konu: Olağan Genel Kurul Duyurusu Hk.

Sayın  Üye,

15.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmasına karar verilmiştir. Karar aşağıdaki gibidir. Bilgilerinize tebliğen rica ederiz.

Mehmet Evren Tüfekçi

      Dernek Başkanı

 

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının 13 Nisan 2024 tarihinde, saat 14.00’ da Tomtom Mah. Kaymakam Reşat Bey Sok. No:9/3 Beyoğlu/İstanbul adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması halinde 20 Nisan 2024 tarihinde, saat 14.00’da Asker Ocağı Caddesi No:1 Şişli / İstanbul DİVAN OTEL adresinde  aşağıdaki gündeme göre yapılmasına, genel kurula katılma hakkı olan üyelere duyurulmasına karar verilmiştir.

Gündem:

 • Açılış ve Yoklama
 • Divan Kurulu seçimi
 • Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın Okunuşu
 • Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve mali tablolarının okunması ve müzakeresi
 • Denetleme Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi
 • Disiplin Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi
 • Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulunun ayrı ayrı ibrası
 • Öngörülen Faaliyet ve Tahmini Bütçenin Görüşülmesi
 • Tüzükte görüşülecek değişiklikler
 • Yönetim Kurulu,  Denetim Kurulu ile Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi
 • Dilek ve Temenniler
 • Kapanış

 

Tebliğ Alan        Tebliğ Eden 

Mehmet Evren Tüfekçi       Hamdi Koçoğlu

Başkan         Genel Sekreter