#

Hikayemiz

Çeşitli yaş grupları, farklı meslek ile eğitim düzeyleri, dini ve siyasi görüşte insanlar olarak, sokakta yaşayan insanlar hakkında farkındalık oluşturmak, temel ihtiyaçlarını sağlamak ve onları topluma geri kazandırabilmek (sosyal entegrasyon) için bir araya gelmekteyiz.

İstanbul merkezli olarak 2,5 yıl inisiyatif olarak evsizlik alanında çalıştıktan sonra, Ocak 2017’den itibaren evsizlik sorununa sürdürülebilir çözümle üretmek için kurulduk ve Türkiye’deki evsizlikle ilgili sayılı sivil toplum kuruluşlarından biri olduk. İnisiyatif süresi ile birlikte Ocak 2017’den itibaren temel insani yardım faaliyetlerini aralıksız her akşam Beyoğlu Bölgesi’nde gıda dağıtımı faaliyetleri ve zaman zaman ise Beşiktaş Bölgesi’nde evsiz bireylere keşif faaliyetleri ile gerçekleştirmekteyiz. Ayın belirli günlerinde Kadıköy, Fatih, Şişli ve Üsküdar başta olmak üzere İstanbul’un diğer ilçelerinde temel insani yardımlarda bulunarak evsizlere ulaşabilmekteyiz.

Temel insani yardım dağıtımları ile evsizlerin günlük ihtiyaçlarını karşılarken, topluma geri kazanımlarını sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturarak, toplumsal kalkınmayı, toplumun gerisinde hiç kimseyi bırakmadan gerçekleştirmeyi amaçlamaktayız. Barınılabilecek bir toplumu inşaa etmeye inanıyoruz. Gıda dağıtımını amaç olarak değil, evsizlerin topluma geri kazanımlarına giden yolda sadece araç olarak görmekteyiz.

İletişim kurduğumuz evsizlerin sorunlarına kökten çözümler üretmeyi hedeflemekteyiz. Evsizleri kimliklendirmeye yönelik çalışmalarımızla kimlik taşıma alışkanlıklarını kazandırarak kayıtdışı yaşamdan toplum düzeni içerisinde kayıtlı vatandaş olarak toplumun bir parçası olarak yaşayabilmenin ilk aşamasını alışkanlık olarak kazandırmaya çalışıyoruz. Sağlık hizmetlerinden ve sosyal hizmetlerden yararlanmaları konusunda destek oluyoruz. Aynı zamanda güvenliklerinin ve haklarının korunabilmesi adına faaliyetlerde bulunuyor; topluma geri kazanılmaları kapsamında rehabilite edilerek işgücüne ve toplumsal düzene adaptasyon sağlamaları için çalışmalarda bulunuyoruz.

Gönüllülüğün gönlüne görelikten öte bir sorumluluk ve farkındalık fiiliyatı olduğunu dile getiriyoruz. Sosyal sorumluluğun bilinçsiz yapılmasının sosyal travmalara sebep olan ve sosyal zararlar üreten bir sosyal sorumsuzluk olduğunu savunuyoruz. Farkındalığın duygu ve dürtüsellikten öte, bilince dayalı bir duyarlılık hali olduğunu ve bu duyarlılığın ilham vericiliğinde farkındalığın bulaşıcı olabildiğini göstermeye çalışıyoruz. Çalıştığımız alanda yeni bakış açıları ortaya koymaya gayret gösteriyoruz. Evsizliğin bir barınma değil, bir barınamama sorunu olduğuna değinerek, çalıştığımız alanda profesyonel yaklaşımlarla uzman görüşleri ve çözümleriyle toplumun bir çok dezavantajlı grubundan meydana gelen kanayan yarasını iyileştirmeye gayret gösteriyoruz.

Çalıştığımız alanda değer üretirken, ürettiğimiz değerleri aynı uzmanlıkta sunmanın duyarlılıkları uyandırma ve farkındalığı bulaştırma hususunda önemini üniversitelerden özel kurumlara, özel kurumlardan resmi makamlara kadar tecrübesini paylaşıyoruz.

Evsizlik bir barınma sorunu değildir. Evsizlik bir barınamama sorunudur. Evsizlik bir ev yoksunluğundan öte, bir yuva yoksunluğudur. Köklü çözümler üretebilmek, yuva sıcaklığını ve güvenini hissedilebileceğimiz barınılabilecek bir toplumu inşaa edebilmek üzere bir kase etrafında toplanarak davamızı kurumlaştırdık. Yuva sıcaklığını ve güvenini hissedebileceğimiz barınılabilecek bir toplumu inşaa edebilmek için her kesimden ve her kimlikten insana ihtiyacımız var. Çok kimlikli bir toplumda yaşıyoruz. Kimliklerimizi bir kenara koyup hepimizin ortak sorunları çevresinde, bir farkındalık merkezince toplanmamız gerekiyor. Toplumun her kesimine farkındalığı yayabilmemiz gerekiyor. Unutmamalıyız ki farkındalık bulaşıcıdır. Paylaşmak bulaşıcıdır. İyilik bulaşıcıdır. Tıpkı cesaret gibi! Farkındalığı bulaştırabilmek, iyiliği sürdürülebilir kılmak ve tüm sorunlarımızı aşabilmek için bireylere ve kurumlara bir adım atarak “haydi gel senin de çorbada tuzun olsun” diyoruz.