Bağış yap

Bir afet olarak kabul ettiğimiz evsizlik sorununa sürdürülebilir çözümler üretiyor; hem sokakta yaşayan evsizlere hem de derme çatma yerlere sığınan ve evsizlik koşullarında yaşayan yaşam süren kişilere temel insani yardım ile sosyal uyum — sosyal hizmet desteğinde bulunarak evsizlik popülasyonu ve evsizlik riskini düşürmeye çalışıyoruz.

Geliştirdiğimiz özgün ekosistem modelle, toplumdan soyutlan ve küskünleşen evsiz dezavantajlı bireyler ile evsizlik koşullarından farksız yaşayan gizli evsiz bireylerin topluma katılabilmesine ve toplumsal kazanıma dönüşmelerine yönelik programlar yürütüyoruz.

Her gün sahada toplumdan soyutlanan evsizlere, güvenli ve sağlıklı gıdaya mobil gıda bankacılığı ile eriştirmek başta olmak üzere diğer temel insani yardımlar yaparak destek olmakta ve evsiz dezavantajlı bireylerle iletişim kuruyoruz. Gizli evsizlerle de yine gıda bankacılığı kapsamında gıda, kıyafet ve hijyen destekleri gibi temel insani yardımlarda bulunarak iletişim kuruyoruz.

Kurulan iletişim aracılığıyla faaliyetlerde bulunarak gönüllülerin refakatiyle, sokakta yaşayan evsizlerin ve gizli evsizlerin, kimlik ve G0(Genel Sağlık Sigortası ve yardımlar) çıkararak kayıtlı yaşamasına, sağlık ve sosyal hizmetlerden yararlandırılmasına, rehabilitasyon, istihdam ve barındırma veya ters göç ile topluma katılmalarını sağlıyoruz. Eğer kişiler engelli veya yaşlı ise barınma merkezlerine yerleştiriyoruz. Tüm bu süreçlerin başında başlattığımız sosyal izleme sürecini kişiler sosyal uyum ve adaptasyon sağlayana kadar devam ediyoruz. 

Sosyal uyum sağlayan ve dezavantajlılıktan tam anlamıyla kurtulan kişiler çeşitli gönüllü katılımlarıyla deneyimleriyle ve motivasyonlarıyla ekosistemi besliyorlar.

ssfdgs
Evsizlerin gıda, giyim, barınma, sağlık hizmetleri, ilaç, sosyal hizmetler, rehabilitasyon, istihdam imkanına erişebilmesini sağlayacak ve sosyal uyumlarını gerçekleştireceğiz.

Evsizler Haritası ile kurduğumuz ekosistemi ulusal çapta yaygınlaştıracak, sivil topluluklar ve gönüllülerimizle faaliyetleri yürütecek, merkezi yönetim kurumları ve yerel yönetimlerle iş birlikleri yaparak evsizlik popülasyonu ve evsizlik riskini düşüreceğiz. Evsiz sayısını belirleyebilecek bir çalışma yapabileceğiz.

Evsizlerin yabancılaşmadığı soyutlanmadığı ve topluma rahatça katılabileceği evsiz dostu bir toplum ve evsiz dostu şehirleri kamu sektör’ünde, özel sektör’de, üçüncü sektör’de koordinasyon ağı kurarak ve farkındalık oluşturarak gerçekleştireceğiz.

ssfdgs