Olağan Genel Kurul Duyurusu

Published by Canburak on

ÇORBADA TUZUN OLSUN DERNEĞİ

34 – 229 – 143

                                                                                                       16.07.2021

Konu : Olağan Genel Kurul Duyurusu Hk.

Sayın  Üye,

10.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmasına karar verilmiştir. Karar aşağıdaki gibidir. Bilgilerinize tebliğen rica ederiz.

                                                                                                                                   Ahmet TÜRKER                                                                                                                                                                                                                                   Yönetim Kurulu A.

                                                                                                                                           Dernek Başkanı

Derneğimizin olağangenel kurul toplantısının 1 Ağustos 2021 tarihinde, saat 14:00’ de Bingöl Yayladereliler Kuvatan Derneği (Kaptanpaşa mah. Sinanpaşa Yumak sk. No 1) adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması halinde 22 Ağustos  2021  günü yönetim kurulunun belirleyeceği yer, saat ve aynı gündem ile yapılmasına, genel kurula katılma hakkı olan üyelere duyurulmasına karar verilmiştir.

Gündem:

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Divan Kurulu seçimi
  3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın Okunuşu
  4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve mali tablolarının, Denetleme Kurulu Raporu ve Disiplin Kurulu Raporunun Okunması ve müzakeresi
  5. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulunun ayrı ayrı ibrası
  6. Öngörülen Faaliyet ve Tahmini Bütçenin Görüşülmesi
  7. Tüzükte görüşülecek değişiklikler (Üyelik maddeleri, Yönetim Kurulunun maddeleri, İktisadi İşletme, çalışma grupları, kayıt ve aidat ödentileri maddesi ile aidat borçları)
  8. Yönetim Kurulu,  Denetim Kurulu ile Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi
  9. Dilek ve Temenniler
  10. Kapanış
Tebliğ Alan Tebliğ Eden
 Ahmet TÜRKER
Başkan
Kadir DEVECİOĞLU
Genel Sekreter

Tebliğ Tarihi
16 / 07 / 2021

Categories: Genel